Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Переглянути документ ------ >>>>>>

Розклад

уроків початкових класів

середньої загальноосвітньої школи № 166

на 2020– 2021 навчальний рік

 

 

1-А клас

 

 

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

1

Фіз. культура

Я пізнаю світ Я пізнаю світ Укр. мова(ч) Я пізнаю світ

2

Матем.

Я пізнаю світ Матем. Математика Я пізнаю світ

3

Я пізнаю світ Укр. мова/ Англ. мова Укр.мова(ч) Англ.м./укр.м. Англ.м./укр.м.

4

Я пізнаю світ Англ. мова/ Укр. мова Я пізнаю світ Укр.м./англ..м. Укр.м./англ..м.

5

  Укр. мова(ч) Фіз. культура Музич.м/обр.м  
               

 

 

1-Б клас

 

 

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

1

Укр.мова(ч) Укр.мова(ч) Фіз. культура Укр.мова(ч) Я досліджую світ

2

Матем. Матем. Укр.мова(ч) Матем. Матем.

3

Англ.м./укр.м. Я досліджую світ Укр.мова(п) Укр.м./англ..м. Муз.мистецтво

4

Укр.м./англ..м. Укр.мова (п) Я досліджую світ Укр.м./англ..м. Фіз. культура

5

  Фіз. культура Дизайн і технол. Обр. мистецтво  
               

 

 

2-А клас

 

 

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

1

Я пізнаю світ  Укр.мова/Анг. мова Я пізнаю світ Я пізнаю світ Укр.мова/Анг. мова

2

Фіз. культура Англ.мова/Укра. мова Я пізнаю світ Фіз. культура Англ.мова/Укра. мова

3

Математика Укр.мова(ч) Укр.мова/Анг. мова Математика Укр.мова(ч)

4

Я пізнаю світ Математика Англ.мова/Укра. мова Я пізнаю світ Математика

5

Я пізнаю світ

 Я пізнаю світ

Укр.мова(ч)  Обр.м./Муз.м.

 Я пізнаю світ

               

 

 

2-Б клас

 

 

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

1

Інф./укр.м. Укр.м./англ..м. Англ.м./укр.м. Фіз. культура Читання

2

Читання Англ.м./укр.м. Матем. Матем Матем

3

Укр.м./інф. Матем. Укр.м./англ..м. Я досліджую світ Англ.м./укр.м.

4

Фіз. культура Муз. мист-во  Фіз. культура  Дизайн і технол.  Укр.м./англ..м.

5

Я досліджую світ  Читання  Читання  Обр. мистецтво  Я досліджую світ 
               

 

 

2-В клас

 

 

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

1

Укр.м./інф Матем. Я досліджую світ Читання Англ.м./укр.м.

2

Матем Муз. мист-во Англ.м./укр.м. Матем. Укр.м./англ..м.

3

Інф./укр.м. Англ.м./укр.м. Фіз. культура Фіз. культура Матем.

4

Читання Укр.м./англ..м. Укр.м./англ..м. Я досліджую світ Читання

5

Фіз. культура Читання Дизайн і технол Обр. мистецтво Я досліджую світ
               

 


 

 

3-А клас

 

 

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

1

Англ. мова Я пізнаю світ Англ. мова Англ. мова Інформатика

2

Матем. Матем. Матем. Матем. Я пізнаю світ

3

Фіз. культура Укр.м. Обр.м./Муз.м Укр. мова Фіз. культура

4

Я пізнаю світ Укр. мова (ч) Укр. мова Укр. мова (ч) Я пізнаю світ

5

Я пізнаю світ Я пізнаю світ Укр. мова (ч) Я пізнаю світ Я пізнаю світ

6

   

 

   
               

 

 

3-Б клас

 

 

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

1

 Муз.мистецтво  Англ.м./укр.м.  Інфор./укр. мова  Англ.м./укр.м.  Англ.м./укр.м.

2

 Матем.  Укр.м./англ..м.  Укр.мова/інформа.  Укр.м./англ..м.  Укр.м./англ..м.

3

 Літературне чит.  Фіз. культура  Матем.  Матем.  Матем.

4

 Я досліджую світ  Матем.  Літературне чит.  Літературне чит.   Я досліджую світ

5

 Обр.м-во  Літературне чит.  Дизайн і технол.  Фіз. культура  Фіз. культура

6

     Я досліджую світ    
               

 

 

3-В клас

 

 

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

1

Англ.м./укр.м. Літературне чит. Дизайн і технол.

Англ.м./укр.м.

Фіз. культура

2

Укр.м./англ..м. Матем. Матем. Укр.м./англ..м.  Інфор./укр. мова

3

Муз.мистецтво Я досліджую світ Я досліджую світ Матем.  Укр.мова/інформа.

4

Матем. Фіз. культура Обр.м-во Фіз. культура Матем.

5

Літературне чит. Англ.м./укр.м.(1) Англ.м./укр.м.(2) Літературне чит. Літературне чит.

6

      Я досліджую світ  
               

 

 

4-А клас

 

 

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

1

Читання Люди і світ Укр.м.(1)/укр.м(2) Матем Фіз. культура

2

Матем Матем Фіз. культура Англ.м./укр.м Люди і світ/Навч.ра

3

Англ.м./укр.м Англ.м./інформ. Обр.м./Муз.м Укр.м./англ..м. Англ.м./укр.м

4

Укр.м./англ..м. Інфор./англ. м. Матем Читання Укр.м./англ..м.

5

Люди і світ Читання Навч. разом Труд.н/Осн.зд Еврика

6

  Фіз. культура Читання    
               

 

 

4-Б клас

 

 

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

1

Англ.м./укр.м Інфор./укр. мова

Англ.м./укр.м

Літературне чит. Англ.м./укр.м

2

Укр.м./англ..м.

Укр.мова/інформ.

Укр.м./англ..м. Матем Укр.м./англ..м.

3

Матем Матем Фіз. культура Природоз-во Літературне чит.

4

Літературне чит. Природоз-во Матем Муз.мистецтво Осн. здор.

5

Я у світі Фіз. культура Літературне чит. Я у світі Фіз. культура

6

      Труд. навч.  
               

 

 

4-В клас

 

 

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

1

Англ.м./укр.м Літературне чит. Англ.м./укр.м Природоз-во Англ.м./укр.м

2

Укр.м./англ..м. Матем Укр.м./англ..м. Матем Укр.м./англ..м.

3

Матем Фіз. культура Матем Муз.мистецтво Фіз. культура

4

Літературне чит. Природоз-во Фіз. культура Інфор./укр. мова Літературне чит.

5

Я у світі Осн. здор. Літературне чит.

Укр.мова/інфор.

Труд. навч.

6

     

Осн. здор.

 
               

 

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка

Переглянути документ ------ >>>>>>

 

 

 

Розклад уроків

 

середньої загальноосвітньої школи № 166 м. Києва

 

на 2019-2020 навчальний рік

 
           
   

5-А

     
 

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П'ятниця

1

Математика

Природознавство  Англ. мова Укр. мова Укр. літ.

2

 Фізкультура  Труд. навч.  Укр. літ.  Зар. літ.  Фізкультура

3

 Укр. мова  Англ. мова  Історія України  Укр. мова  Укр. мова

4

 Англ. мова  Навч. разом  Нім. мова  Нім. мова  Англ. мова

5

 Основи здоров'я  Математика  Математика  Математика  Математика

6

 Природознавство  Фізкультура  Математика  Англ. мова  Природознавство

7

     Мистецтво  Інформатика/1  Інформатика/2
           
           
   

5-Б

     
 

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П'ятниця

1

Укр. літ.  Нім./укр. мова  Зарубіж.літ.  Математика  Укр.літ.

2

 Укр./англ. м.  Нім./укр. мова  Укр. літ.  Мій Київ  Матем. 308

3

 Укр./англ. м.  Природознавство  Нім./Трудове  Природозн.  Англ./укр мова

4

 Основи здор.  Математика  Нім./Трудове  Інформ/Англ  Англ./укр мова

5

 Математика  Фізкультура  Анг/укр. мова  Інформ/Англ  Фізкультура

6

 Музика  Історія  Анг/укр. мова  Фізкультур  Труд. навч.

7

     Образ. мист.    
           
   

5-В

     
 

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П'ятниця

1

Мій Київ  Фізкультура  Осн. здор.  Мій Київ  Фізкультура

2

 Зар. літ.  Природознавство  Фізкультур  Математ.  Математ. 207

3

 Фізкультура  Трудове навч.  Математ.  Нім./укр. мова  Зарубіж.літ. 105

4

 Укр./англ. м.  Трудове навч.  Образ. мист.  Нім./укр. мова  Інф./анг. мова

5

 Укр./англ. м.  Нім./укр. мова  Анг/укр. мова  Природозн.  Інф./анг. мова

6

 Математика  Нім./укр. мова  Анг/укр. мова  Укр. літ  Муз.м-во 105
           
   

6-А

     
 

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П'ятниця

1

Географія Зар. літ. Математика Математика Біологія

2

Укр. літ. Фізкультура Трудове навч. Географія Математика

3

Біологія Всесвіт. іст. Інформатика Фізкультура Зар. літ.

4

Математика Англ. мова Укр./англ. м. Історія України Укр./англ. м.

5

Укр./англ. м. Образ. мис-во Укр./англ. м. Музика Укр./англ. м.

6

Укр./англ. м. Основи здор. Укр. літ. Математика Фізкультура
           
   

6-Б

     
 

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П'ятниця

1

Укр. літ. Фізкультура Музика Основи здор. Трудове навч.

2

Математика Зар. літ. Математика Історія Трудове навч.

3

Географія Укр./англ. м. Укр. літ. Географія Біологія

4

Біологія Укр./англ. м. Фізкультура Математика Зар. літ.

5

Укр./нім. м. Всесвіт. історія Укр./нім. м. Англ./інформ. Англ. мова

6

Укр./нім. м. Математика Укр./нім. м. Англ./інформ. Образ. мис-во

7

        Фізкультура
           
 
           
   

7-А

     
 

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П'ятниця

1

Історія

Образ. мис-во

Географія Зар. літ. Фізика

2

Основи здоров'я

Зар. літ.

Музика Історія України Укр. літ.

3

Математика

Фізкультура

Математика Хімія Математика

4

Укр. літ.

Фізика

Фізкультура Математика Математика

5

Біологія

Укр./англ. м.

Біологія Укр./англ. м. Географія

6

Фізкультура

Укр./англ. м.

Інформ./труд. (д) Укр./англ. м. Укр./англ. м.
      Інформ./труд. (д)   Укр./англ. м.
           
   

7-Б

     
 

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П'ятниця

1

Алгебра

Укр. м./інформ

Укр. м./труд. (х) Алгебра Укр. літ.

2

Всесвіт. історія

Укр. м./інформ.

Географія Хімія Фізика

3

Укр. літ.

Фізика

Біологія Укр./англ. м. Геометрія

4

Біологія

Основи здор.

Укр. м./труд. (д) Укр./англ. м. Геометрія

5

Зар. літ.

Геометрія

Англ. мова Фізкультура Фізкультура

6

Образ. мис-во

Англ. мова

Фізкультура Зар. літ. Музика

7

 

 

  Історія України  
           

 

   

8-А

     
 

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П'ятниця

1

        Хімія

2

Зар. літ. Геометрія Фізкультура Біологія Географія

3

Всесвіт. історія Геометрія Мистецтво Зар. літ. Фізика

4

Алгебра Історія України Хімія Алгебра Основи здоров'я

5

Укр. літ. Фізкультура Біологія Історія України Геометрія

6

Фізика Укр. м./інформ. Англ. м./труд. (х) Фізкультура Укр./англ. м.

7

Англ. м./інформ. Укр. м./інформ. Англ. м./труд. (д) Укр. літ. Укр./англ. м.

8

Англ. м./інформ.        
           
   

8-Б

     
 

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П'ятниця

1

        Геометрія

2

  Географія   Алгебра Всесвітня історія

3

Алгебра Геометрія Хімія Біологія Географія

4

Зар. літ. Укр. літ. Біологія Історія України Фізика

5

Фізика Історія України Фізкультура Зар. літ. Хімія

6

Укр. літ. Англ. м./труд. (х) Англ. м./інформ. Укр./англ. м. Фізкультура

7

Укр. м./інформ. Англ. м./труд. (д) Англ. м./інформ. Укр./англ. м. Основи здор.

8

Укр. м./інформ.   Мистецтво Фізкультура  
           
   

9-А

     
 

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П'ятниця

1

Зар. літ. Біологія Алгебра Біологія Укр. літ.

2

Алгебра Фізика Укр./англ. м. Укр./англ. м. Алгебра

3

Правознавство Нім. м./інформ. Укр./англ. м. Укр./англ. м. Нім. м./інформ.

4

Фізкультура Нім. м./інформ. Всесвітня історія Фізика Нім. м./інформ.

5

Основи здор. Геометрія Географія Хімія Зар. літ.

6

Укр. літ. Історія України Хімія Мистецтво Фізика

7

  Фізкультура Фізкультура Трудове навч.  
           
   

9-Б

     
 

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П'ятниця

1

Алгебра Фізика Укр. мова Англ. мова Нім. м./інформ.

2

Правознавство Біологія Алгебра Біологія Нім. м./інформ.

3

Зар. літ. Фізкультура Фізкультура Фізика Алгебра

4

Мистецтво Геометрія Географія Укр. мова Укр. літ.

5

Хімія Нім. м./інформ. Хімія Всесвіт. іст. Фізика

6

Англ. мова Нім. м./інформ. Основи здор. Труд. навч. Укр. літ.

7

Фізкультура Історія України   Зар. літ.  
           

 

   

10-А

     
 

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П'ятниця

1

Математика Англ. мова Технології Всесвіт. іст. Укр. мова

2

Математика Громад. освіта Фізика Фізика Хімія

3

Інформ./ЗВ (д) Укр. мова Фізкультура Біологія Історія України

4

Інформ./ЗВ (х) Біологія Історія України Фізкультура Фізкультура

5

Громад. освіта Фізика Укр. літ. Математика Математика

6

Географія Заруб. літ. Укр. літ. Економіка Математика

7

Англ.мова Економіка Англ. мова Економіка /ЗВ (х)

8

/ЗВ (д)        
           
   

10-Б

     
 

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П'ятниця

1

Інформ./ЗВ (х)  Інформ./ЗВ (х)  Фізика   Укр. мова  Фізкультура

2

Інформ./ЗВ (д)  Англ. мова  Історія України  Укр. мова  Укр. літ.

3

 Укр. мова  Біологія  Геометрія  Всесвіт. іст.  Хімія

4

 Укр. мова  Заруб. літ.  Укр. літ.  Біологія  Алгебра

5

 Англ. мова  Заруб. літ.  Укр. літ.  Фізика  Історія України

6

 Громад. освіта  Фізика   Англ. мова  Громад. освіта  Мистецтво

7

 Алгебра  Інформ./ЗВ (д)  Географія  Фізкультура  Мистецтво

8

     Фізкультура    
           
   

11-А

     
 

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П'ятниця

1

Укр. мова Історія Біологія Історія Англ. мова

2

Укр. мова Інформ./ЗВ (х) Укр. літ. Укр. мова Англ. мова

3

Фізика Хімія Укр. літ. Укр. мова Біологія

4

Фізика Географія Фізика Заруб. літ. Історія

5

Геометрія Укр. літ. Фізика Заруб. літ. Фізкультура

6

Англ. мова Мистецтво Історія Алгебра Інформ./ЗВ (д)

7

Фізкультура Мистецтво Фізкультура Алгебра  
           
   

11-Б

     
 

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П'ятниця

1

Фізика Хімія Геометрія Укр. мова Укр. літ.

2

Фізика Історія Біологія Геометрія Історія

3

Алгебра Алгебра Англ. мова Геометрія Фізкультура

4

Алгебра Алгебра Укр. мова Хімія Біологія

5

Фізкультура Англ. мова Історія Інформ./ЗВ (х) Технології

6

Інформ./ЗВ (д) Географія Фізика Заруб. літ. Алгебра

7

Укр. літ. Фізкультура Фізика  

 Алгебра

8

       

 

 

 

 

Контакти

Поштова адреса:

03087 м. Київ, вул, Єреванська, б. 20

Телефон/факс: +38(044) 242-56-62

E-mail: sch166kiev@gmail.com

Часи роботи: Пн.-Пт.: 08.00-17.00

Захист прав дітей

Найти на сайте