ПРО ШКОЛУ

Середня загальноосвітня школа № 166 функціонує з 1960 року та має І, ІІ, ІІІ ступені навчання. Школа має свої традиції. Щорічно проводиться інтелектуальний конкурс « Що? Де? Коли?», «Фешен- шоу», «Учень року», для участі в якому залучаються найкращі учні класів, конкурс формує пізнавальний інтерес учнів до вивчення предметів. вчить їх працювати в команді, активізує творчі здібності, виховує доброзичливість, взаємопідтримку, дружелюбність, виховує здорову конкуренцію, при якій кожен намагається показати свої найкращі якості.

Мова навчання

Мова освітнього процесу в СЗШ № 166 в м. Києві - українська.

СЗШ № 166 не має умов для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.

Наш підхід до навчального процесу:

Компетентнісний підхід

передбачає аксологічну, мотиваційну, рефлексивну, когнітивну, операційно-технологічну та інші складові результатів навчання, що відбивають прирощення не лише знань, умінь і навичок, а й досвіду емоційно-ціннісного ставлення. Компетентність у сфері самостійної пізнавальної діяльності, засвоєння способів придбання знань із різних джерел інформації є основою компетентності в інших сферах: громадянській, соціально-трудовій, культурно-естетичній діяльності, в побутовій сфері, сфері дозвілля та ін. Ключова компетентність випускника школи має інтегративну природу, тому що її джерелом є різні сфери культури і діяльності: духовної, соціальної, інформаційної, етичної, екологічної тощо.

1970

Community leaders from small towns and rural areas recognized the need to provide students with the best education possible back in 1952 when they voted overwhelmingly.

2010

Community leaders from small towns and rural areas recognized the need to provide students with the best education possible back in 1952 when they voted overwhelmingly in favor of consolidating into Anoka-Hennepin School District.

2000

Prior to that time, students throughout the area were educated in many small schools scattered throughout a largely rural area. Most went into the city of Anoka for high school.

2014

Краща школа Солом'янського району

24

КЛАСИ

18

ГУРТКІВ

48

ВЧИТЕЛІВ

700

УЧНІВ

Контакти

Поштова адреса:

03087 м. Київ, вул, Єреванська, б. 20

Телефон/факс: +38(044) 242-56-62

E-mail: sch166kiev@gmail.com

Часи роботи: Пн.-Пт.: 08.00-17.00

Захист прав дітей